Giỏ hàng
HÒA HỢP ĐA PHONG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN NỘI THẤT

HÒA HỢP ĐA PHONG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN NỘI THẤT

Diện tích thiết kế nội thất: 400m2

Đề bài: nhà phố tại Sài Gòn có nhiều phòng với nhiều phong cách khác nhau cho mỗi thành viên trong đại gia đình nhưng khu sinh hoạt chung thì phải thoải mái, nhẹ nhàng để hoà hợp mọi người với nhau

Chi phí đầu tư ước tính: 2 tỷ

Thời gian hoàn thiện: 5.2019

 

Danh mục tin tức

Từ khóa